Το τεχνικό γραφείο αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει υποθέσεις που αφορούν την τακτοποίηση αυθαίρετων και την έκδοση βεβαιώσεων για σύνταξη δικαιοπραξιών. Ο Νόμος 4178/13 αφορά την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών. Ως αυθαίρετα νοούνται όλα τα κτίσματα, που έχουν κτιστεί χωρίς οικοδομική άδεια ή – παρά την ύπαρξη οικοδομικής άδειας – έχουν υπερβάσεις δόμησης, κάλυψης ή ύψους, έχουν αλλάξει αυθαίρετα χρήση, έχουν καλύψει τον ακάλυπτο χώρο ή έχουν άλλες μικρές πολεοδομικές παραβάσεις. Σημαντική προϋπόθεσή για την ένταξη ενός ακίνητου σας στη ρύθμιση είναι να έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός του μέχρι την 28/07/2011 και να μη βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής. Η τακτοποίηση των αυθαιρέτων είναι μια πολύπλοκη διαδικασία γι’ αυτό κρίνεται αναγκαία η συμβολή εξειδικευμένης γνώσης με τον πλέον επαγγελματικό τρόπο στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.