Στην ευρεία γκάμα υπηρεσιών που προσφέρει το τεχνικό γραφείο της επενδύτριας, συμπεριλαμβάνεται και η έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών. Σήμερα για οποιαδήποτε πράξη μίσθωσης ή μεταβίβασης ακινήτου, είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να υπάρχει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου (Π.Ε.Α). Η επενδύτρια δίνοντας μεγάλη σημασία στο σεβασμό στο περιβάλλον μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας επέλεξε να ειδικευτεί στο συγκεκριμένο τομέα και να γίνει πιστοποιημένος μόνιμος ενεργειακός επιθεωρητής ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αναλυτικότερα το τεχνικό γραφείο αναλαμβάνει την ενεργειακή επιθεώρηση του ακινήτου και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α) του κτηρίου, καθώς και την εύρεση των βέλτιστων δυνατών λύσεων ώστε να βελτιωθεί ενεργειακά το κτήριο και να μειωθούν οι καταναλώσεις ενέργειας και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.