Το τεχνικό γραφείο της επενδύτριας επιχείρησης αναλαμβάνει, επίσης, την έκδοση οικοδομικών αδειών δόμησης έχοντας βαθιά γνώση του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.Ο.Κ), του κτιριοδομικού κανονισμού, των ιδιαίτερων διαταγμάτων που ισχύουν σε κάθε περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση καθώς και των απαιτήσεων για κατάλληλο σχεδιασμό για άτομα με αναπηρίες και εμποδιζόμενα άτομα. Το γραφείο της επενδύτριας αναλαμβάνει την έκδοση εγκρίσεων και αδειών δόμησης που αφορούν ανέγερση μονοκατοικιών, πολυκατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, ξενοδοχειακών μονάδων, βιομηχανικών και βιοτεχνικών χώρων, άδειες κατεδαφίσεων, προσθηκών , νομιμοποιήσεων, επισκευών, ενισχύσεων καθώς και έκδοση εγκρίσεων μικρής κλίμακας.