Το τεχνικό μου γραφείο με έδρα την Κάρυστο Ευβοίας αποτελεί μια ατομική επιχείρηση με αντικείμενο τις υπηρεσίες μηχανικού που ιδρύθηκε στις αρχές του 2011 και η οποία λειτουργεί επιτυχώς και αδιαλείπτως έως και σήμερα.

Έχοντας ολοκληρώσει τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών μου στη σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου επέλεξα να ιδρύσω μια ατομική επιχείρηση και να δραστηριοποιηθώ αποκλειστικά στο αντικείμενο το οποίο σπούδασα στην πόλη καταγωγής μου. Έχοντας ως βασικό στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών μου ως μηχανικός, επέλεξα να ολοκληρώσω και έναν μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και της σχολής Πολιτικών Μηχανικών με αντικείμενο το Δομοστατικό Σχεδιασμό και την Ανάλυση των κατασκευών.

Στόχος μου ως επαγγελματίας είναι να μπορώ να παρέχω ολοκληρωμένες και ανταγωνιστικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας καθώς και άμεση και ουσιαστική εξυπηρέτηση σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας.

Κωνσταντίνα Γκιβίση

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο   Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2010 – 2012

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Απόφοιτη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της σχολής Πολιτικών Μηχανικών, με τίτλο «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών».

2005 – 2010

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Απόφοιτη της σχολής Πολιτικών Μηχανικών (με βαθμό διπλώματος 8,74 Λίαν καλώς). Ιούνιος 2005 Απόφοιτη του Ενιαίου Λυκείου Καρύστου – Τεχνολογική κατεύθυνση, κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών (Βαθμός Απολυτηρίου 19,5 Άριστα).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2010 – Σήμερα

Ελεύθερη επαγγελματίας πολιτικός μηχανικός με έδρα την Κάρυστο Ευβοίας με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών μηχανικού (σύνταξη στατικών, αρχιτεκτονικών και τοπογραφικών μελετών και επίβλεψή τους, έκδοση οικοδομικών αδειών, αδειών λειτουργίας και ενεργειακών πιστοποιητικών, νομιμοποίηση και ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών και παροχή τεχνικών συμβουλών).

2011 – Σήμερα

Εξωτερικός συνεργάτης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος σε θέματα εκτιμήσεων ακινήτων και ελέγχου κτιριοδομικών παραβάσεων.

2019 – Σήμερα

Εξωτερικός συνεργάτης της Alpha Bank, της Τράπεζας Πειραιώς και της Attica Bank σε θέματα εκτιμήσεων ακινήτων και ελέγχου κτιριοδομικών παραβάσεων.

2017 – Σήμερα

Πιστοποιημένη εκτιμήτρια ακινήτων REV της TEGOVA και εγγεγραμμένη στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών με Α.Μ. 563.

2012 – Σήμερα

Ελεγκτής Δόμησης και εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης για τη διενέργεια ελέγχων έργων και εργασιών δόμησης.

2013 – Σήμερα

Ενεργειακός Επιθεωρητής Κτιρίων και εγγεγραμμένη στο Μητρώο Μόνιμων Ενεργειακών Επιθεωρητών.

2017 – Σήμερα

Εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών Α’ τάξη από τις 04/08/2017.

2010, 2012

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας με θέμα «Ενίσχυση υφιστάμενων κατασκευών με βάση τον Ευρωκώδικα και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.» καθώς και μεταπτυχιακή εργασία με θέμα «Αναλυτική προσομοίωση και σύγκριση πειραματικών δοκιμίων» υπό την επίβλεψη του Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Σπυράκου Κωνσταντίνου

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ (ενδεικτικά)

2016 – 2017

Συμμετοχή σε πλήθος ημερίδων που διοργανώθηκαν από το Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδας με ενδεικτικά θέματα «Ο ρόλος των πιστοποιημένων εκτιμητών στη διαδικασία των πλειστηριασμών», «Εκτιμητική έργων τέχνης– Δεδομένα και Προοπτικές», «Ημερίδα εμβάθυνσης σε εκτιμητικά θέματα», «Expert Valuer in Real Estate Property – REV Valuer in Real Estate Property»

Ιούλιος 2013

Παρακολούθηση σεμιναρίου του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδας με αντικείμενο τα ευρωπαϊκά εκτιμητικά πρότυπα VALUER ΙΝ REAL

ESTATE PROPERTY

04-06/2012

Παρακολούθηση σεμιναρίου με αντικείμενο «Εκπαίδευση υποψήφιων Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων – πρόγραμμα προαιρετικών και υποχρεωτικών μαθημάτων» από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Μελών Τ.Ε.Ε.

04/2012

Συμμετοχή σε σεμινάρια του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Μελών Τ.Ε.Ε. με αντικείμενο φορολογικά θέματα μηχανικών και νομοθεσία ελεγκτέών δόμησης.

04/2016, 11/2012

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο “Τεχνικές Αξιολογήσεις Ακινήτων” – Τομέας Τεχνικών Αξιολογήσεων της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος.

2010 – 2011

Παρακολούθηση σειράς διαλέξεων που πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Ε.Μ.Π. στην Αθήνα.

12/ 2010

Εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο “Τεχνικές Αξιολογήσεις Ακινήτων ” – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος

12/ 2008

Επιστημονική Ημερίδα με θέμα “Αρχιτεκτονική και Βιομηχανικός Σχεδιασμός” – Αθήνα.

12/ 2007

2ο Συνέδριο Οργάνωση – Διαχείριση Παραγωγής Τεχνικών Έργων Αθήνα (11-12/12/07).

12/2005

Επιστημονική Ημερίδα με θέμα “Νέα τεχνολογία για ένα έξυπνο σπίτι (smart home) – Τεχνολογική κουλτούρα” – Αθήνα (09-11/12/05).

2007 – 2009

Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εργοτάξια και ημερίδες που διοργανώθηκαν από τη σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. (Αυτοκινητόδρομος Κορίνθου Τρίπολης Καλαμάτας στο πλαίσιο του μαθήματος Προεντεταμένο Σκυρόδεμα – 05/12/09, Μετρό Θεσσαλονίκης, επέκταση του αεροδρομίου Μακεδονία, νέες σήραγγες των Τεμπών και εργοτάξιο της ΑΕΓΕΚ για την κατασκευή του νέου σταθμού του μετρό στην Αγ. Παρασκευή με το μάθημα Ειδικά Θέματα Θεμελιώσεων και Βιολογικός καθαρισμός Βόλου στο πλαίσιο των μαθημάτων Περιβαλλοντική Τεχνολογία και Τεχνική Υδρολογία).

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΒΡΑΒΕΙΑ

2007 – 2009

Υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για άριστη επίδοση στο 3ο και 4ο έτος της σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

2005, 2006

Υποτροφίες Ευαγγέλου Απέργη για πολιτικούς μηχανικούς του Ε.Μ.Π. 2005 Βραβείο από την εταιρεία Cosmote για επίδοση στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  • Μέλος Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδας (Σ.ΕΚ.Ε.)
  • Μέλος στο Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής (ΕΛ.Ι.Ε.)
  • Απόκτηση ατομικού μελετητικού πτυχίου
  • Ορισμός ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ Π.Τ. Ευβοίας σε Επιτροπές δημόσιων διαγωνισμών
  • Έχω διατελέσει τακτικό μέλος της Τοπικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Ευβοίας